Yhdistys

Yhdistyksen historia

2021

Lounais-Suomen kesyrotat ry:n kevätkokous pidetään ensimmäistä kertaa etäkokouksena koronan kurittaessa maailmaa edelleen. Kevätkokouksessa päätetään ylimääräisestä jäsenkokouksesta, jossa muutetaan yhdistyksen nimi ja yhdistyssääntöjä. Hallituslaiset, muutamat kasvattajat ja aktiivit ahkeroivat yhdistyksen näyttelysääntöjen, rotumääritelmän, kotisivujen ja muiden tarvittavien asioiden kanssa. 28.6.2021 PRH hyväksyy uudet yhdistyssäännöt ja nimen: Lemmikki- ja showkesyrotat ry (LSK ry). 29.6.2021 Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry hyväksyy LSK ry:n paikallisyhdistyksestä koko maan kattavaksi lajiyhdistykseksi.

2020

Vuoden 2020 toiminta tyssää alkuunsa, kun maailmanlaajuinen koronaepidemia peruuttaa maaliskuulle suunnitellun näyttelyn. Elokuussa näyttely pystytään järjestämään Naantalissa kotimaisilla tuomareilla. Myyntiin hankitaan kangasmerkkejä yhdistyksen logolla. Jäsentapahtumia ei pystytä järjestämään.

2019

Uusi hallitus saadaan valittua kevätkokouksessa, ja Lounais-Suomen kesyrotat ry:n toiminta jatkuu. Toimintaan saatiin uusia aktiiveja. Yhdistys järjestää kaksi näyttelyä vuonna 2019. Maaliskuun näyttely järjestetään Liedossa ja elokuun näyttely Naantalissa, molemmat kokonaan suomalaisin tuomarein. Jäsentapahtumia ei järjestetä.

2018

Lounais-Suomen kesyrotat ry järjestää kolme näyttelyä, kaikki Naantalissa. Elokuun näyttelyssä virallisten sileäkarvaisten tuomari Ruotsista, marraskuussa pet urosten tuomari Ruotsista. Syyskokouksessa ei saada valittua hallitusta vuodelle 2019. Osa hallituslaisista on yhdistyksen lopettamisen kannalla. Jäsenkokous päättää kuitenkin siirtää hallituksen valinnan vuoden 2019 kevätkokoukseen.

2017

Näyttelyitä järjestetään kolme. Maaliskuun näyttely sijoittuu Littoisiin ja virallisessa on jälleen tuplaluokat, tällä kertaa kotimaisin tuomarein. Näyttelyssä järjestetään myös match show. Vuoden toinen näyttely järjestetään Naantalissa, ja viralliseen luokkaan sileäkarvaisille yhdistys saa tuomarivieraan Hollannista.  Näyttelyssä järjestetään myös match show. Marraskuun näyttely on Liedossa, toinen virallinen tuomari ja toinen pet tuomari tulevat Ruotsista. Kesäkuussa järjestetään jälleen jäsentapaaminen grillijuhlan merkeissä.

2016

Lounais-Suomen kesyrotat ry liittyy Suomen kani- ja jyrsijäliiton jäseneksi. Yhdistyksen nimen muututtua järjestetään jälleen logokilpailu, jonka voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Näyttelyrintamalla järjestetään kolme näyttelyä, kaikki Liedossa. Juhlanäyttely on maaliskuussa ja siellä järjestetään tuplaluokat virallisessa kotimaisin tuomarein. Vuoden toinen näyttely sijoittuu tänä vuonna syyskuulle, jälleen virallisessa tuplaluokat, ja toisessa näyttelyssä tällä kertaa tuomarit Englannista. Marraskuun lopussa on vuoden viimeisen näyttelyn vuoro, ja virallisiin luokkiin saadaan tuomarit Ruotsista. Järjestetään myös leikkimielinen match show.

2015

Juhlanäyttely palautuu maaliskuulle ja järjestetään Liedossa, tällä kertaa kaikki kesyrottien tuomarit tulevat Ruotsista. Kesyrotille järjestetään myös leikkimielinen match show. Elokuun näyttely järjestetään Littoisissa ja sinne saadaan ensi kertaa hollantilaiset tuomarit kesyrottien virallisiin luokkiin. Pet rotille järjestetään tuplaluokat suomalaisin tuomarein. Vuoden kolmas näyttely on Liedossa, viralliset luokat kesyrotille järjestetään tuplana, toisessa ruotsalaiset tuomarit. Gerbiileille ei järjestetä luokkia missään näyttelyssä vuonna 2015.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Heinäkuussa yhdistys järjestää jäsenilleen piknikristeilyn edulliseen jäsenhintaan. Yhdistys järjestää hupparitilauksen yhdistyksen logolla, ja  tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden hankkia huppari puoleen hintaan, yhdistyksen sponsoroidessa hinnasta toisen puolen.

Gerbiiliharrastuksen hiipuessa ja aktiivisten gerbiiliharrastajien puuttuessa yhdistyksen jäsenkokous päätti jättää gerbiilit pois yhdistyksestä ja jatkaa toimintaa keskittyen pelkkiin kesyrottiin. Samalla yhdistyksen uudeksi nimeksi päätetään Lounais-Suomen kesyrotat ry ja lyhenteeksi LSK ry. Jäsenlehti Rapina ei ilmesty enää lainkaan.

2014

Maalisnäyttelyssä Liedossa järjestetään kesyrotille tuplaluokat virallisissa, toisessa näyttelyssä viralliset tuomarit Ruotsista, kuten myös pet-luokassa urosten tuomari ruotsalainen, muut tuomarit kotimaisia. Perinteestä poiketen juhlanäyttely järjestetään vasta elokuussa Halikossa, ja sinne saadaan virallisille kesyrotille tuomarit Ruotsista, myös gerbiileille järjestetään viralliset ja pet-luokat. Vuoden viimeinen näyttely on jälleen Liedossa, kesyrotille tuplaluokat virallisissa ruotsalaisin tuomarein, petissä kotimaiset tuomarit. Rapina ilmestyy vuonna 2014 vain sähköisessä muodossa, numeroita julkaistaan kaksi. Jäsentapahtumia ei järjestetä.

2013

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää kolme näyttelyä. 23.3. on perinteinen juhlanäyttely Littoisissa, ja kesyrottien viralliset luokat tuomaroivat ruotsalaiset tuomarit. Myös elonäyttelyssä Halikossa ja marraskuun Liedon näyttelyssä osa kesyrottien luokista tuomaroidaan ruotsalaisten tuomarien toimesta. Lokakuussa järjestetään Halloweenjuhlat ja joulukuussa perinteiset pikkujoulut jäsenille. Rapina ilmestyy vuoden aikana kolme kertaa, kun numerot 1 ja 2 yhdistetään.

2012

Vuonna 2012 Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää kolme näyttelyä. Maaliskuun juhlanäyttelyssä Littoisissa sileäkarvaisille kesyrotille järjestetään tuplaluokat ja ne tuomaroivat englantilaiset tuomarit, muilla luokilla on suomalaiset tuomarit sekä kesyrotilla että gerbiileillä ja muilla Suomen gerbiiliyhdistyksen alaisilla lajeilla. Elonäyttelyyn Halikkoon saadaan virallisille kesyrotille ruotsalaiset tuomarit, kuten myös marrasnäyttelyyn Lietoon.  Muutakin toimintaa järjestetään näyttelyiden lisäksi kesäkuussa grillijuhlan merkeissä ja joulukuussa vietetään yhdistyksen pikkujouluja. Rapinasta ilmestyy neljä numeroa.

2011

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää juhlanäyttelynsä 12.3. Littoisissa. Tuomarit virallisiin luokkiin kesyrotille, gerbiileille ja deguille hankitaan Englannista asti. Muut kaksi näyttelyä pidetään taas Halikossa ja Liedossa, joihin saadaan myös tuomarit kesyrottien virallisiin luokkiin Ruotsista. Hallitus toimii vuoden aikana erittäin pienellä henkilömäärällä, joten muihin tapahtumiin ei ole resursseja. Vuoden lopussa kuitenkin yhdistys järjestää jäsenilleen pikkujoulut marraskuussa. Jäsenlehti Rapina ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana.

2010

Vuonna 2010 Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry ei järjestä näyttelyiden lisäksi muita tapahtumia. Pieneltä jäsenistöltä toivotaan osallistumisaktiivisuutta. Taloudelliselta tilanteeltaan yhdistys on kuitenkin vakaa ja ulkomaisiin tuomareihinkin on ollut mahdollisuus satsata. Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää taas Turussa, Halikossa ja Liedossa perinteeksi käyneet näyttelynsä. Jäsenlehti Rapinasta ilmestyy neljä numeroa, vaikka artikkeleiden saaminen käykin erittäin työlääksi.

2009

Yhdistys järjestää jäsenilleen edulliseen hintaan matkan Tallinnaan ja siellä pidettävään jyrsijänäyttelyyn. Yhdistys auttaa paikallista Eestin Näriliste seid -jyrsijäyhdistystä taloudellisesti näyttelyn järjestämisessä. Linjaauto täyttyy puolilleen jyrsijäharrastajia ja heidän lemmikkejään. Osanottajat pääsevät vielä paikan päällä tutustumaan paikallisiin eläinkauppoihin. Vuoden 2009 aikana yhdistys järjestää perinteiseen tapaan kolme näyttelyä, Turussa, Halikossa ja Liedossa. Rapinaan saadaan myös sen verran materiaalia, että se ilmestyy neljästi vuoden aikana.

2008

Vuoden alussa järjestetään perinteinen juhlanäyttely Turussa, jonne kutsutaan tuomareita Ruotsista. Vuoden aikana järjestetään myös kaksi muuta näyttelyä, toinen Halikossa ja toinen Turussa. Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää jäsenilleen grillijuhlan heinäkuussa. Yhdistys haluaa uuden logon, jonka takia järjestetään suunnittelukilpailu. Näyttelyssä järjestetään yleisöäänestys ehdokkaiden välillä ja uusi logo valitaan edustamaan yhdistystä seuraavina vuosina. Jäsenlehti Rapina ilmestyy taas neljä kertaa.

2007

Vuoden alussa Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry:n taloudellinen tilanne on epävakaa. Suurimpana säästötoimenpiteenä on kutsua kotimaisia tuomareita näyttelyihin aina kun se vain on mahdollista. Vuoden lopussa tilanne jo helpottuu, joten ainakin kevään 2008 juhlanäyttelyyn saadaan jälleen ulkomaalaiset tuomarit perinteitä kunnioittaen. Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää vuoden aikana kolme näyttelyä; kaksi Turussa ja yhden Salossa. Kesyrottien virallisen luokan arvostelee englantilainen tuomari, ja vuoden viimeisen näyttelyn kesyrottatuomarit saapuvat Ruotsista helpottamaan kotimaassa vallitsevaa tuomaripulaa. Vuoden alussa Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry esittäytyy jyrsijätapahtumassa Pöytyällä marsunäyttelyn yhteydessä. Jäsenlehti Rapina ilmestyy kolme kertaa. Numerot 3 ja 4 yhdistetään materiaalin puutteen sekä aikataulun myöhästymisen takia.

2006

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry:n hallitus koostuu ennätyksellisen monesta jäsenestä (13). Yhdistys järjestää vuoden aikana kolme näyttelyä; Turussa, Salossa ja ensimmäistä kertaa Halikossa. Juhlanäyttelyn kesyrottatuomarit tulevat Ruotsista. Saloon Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry saa vieraakseen virallisten luokkien tuomarit Englannista sekä pet- kesyrottatuomarin Ruotsista. Halikkoon puolestaan kutsutaan kaikille kesyrotille ja virallisille gerbiileille tuomarivieraat Ruotsista. Jäsenlehti Rapina ilmestyy jälleen tavalliseen tapaan neljästi vuoden aikana.

2005

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry panostaa vuoden aikana näyttelyihin. Vuoden aikana yhdistys järjestää kolme näyttelyä; kaksi Turussa ja yhden Salossa. Juhlanäyttelyn viralliset tuomarit tulevat Englannista. Saloon yhdistys saa puolestaan vieraakseen virallisille kesyrotille tuomarit Ruotsista. Vuoden viimeiseen näyttelyyn kutsutaan englantilainen virallisten kesyrottien tuomari. Vuoden aikana järjestetään jäsenille kesäinen grillijuhla sekä pikkujoulut. Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry esittäytyy perinteiseksi käyneeseen tapaan Lemmikki 2005- messuilla Porissa. Jäsenlehti Rapina ilmestyy vuoden aikana vain kolme kertaa, kun numerot 3 ja 4 yhdistetään materiaalin puutteen takia.

2004

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää vuoden aikana kolme näyttelyä; perinteisen juhlanäyttelyn Turussa, elonäyttelyn Piikkiössä ja talvinäyttelyn Salossa. Juhlanäyttelyyn kutsutaan virallisten kesyrottien sekä virallisten gerbiilien tuomarit Englannista. Piikkiöön Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry saa vieraakseen kaksi tuomaria Ruotsista. LSKGY ry järjestää keväällä Tallinnaan päivämatkan, jonka tarkoituksena on koluta paikallisia eläinkauppoja. Yhdistys esittäytyy vuoden aikana aktiivisesti niin Lemmikkiviikkojen aikana Stockmannilla Turussa kuin Satakunnan eläinsuojeluyhdistyksen järjestämillä Lemmikki 2004- messuilla Porissa. Jäsenlehti Rapina ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana.

2003

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää vuoden aikana neljä näyttelyä; Turussa, Somerolla, Salossa ja Piikkiössä. Juhlanäyttelyn tuomarit saapuvat Ruotsista. Someron jäähallissa kesäkuussa pidetty näyttely järjestetään yhdessä Suomen Kaniyhdistyksen kanssa, ja näyttelyn virallisten luokkien tuomarit tulevat Englannista. Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry esittelee edellisvuoden tapaan toimintaansa Satakunnan eläinsuojeluyhdistyksen Lemmikki 2003- messuilla Porissa levittääkseen tietoa yhdistyksen alaisista lajeista. Heinäkuussa järjestetään grillijuhla yhdistyksen jäsenille Raisiossa. Yhdistyksen jäsenlehti Rapina ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa.

2002

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry viettää 10-vuotis – juhlavuottaan. Tämän kunniaksi jäsenlehti Rapinan kannet muuttuvat mustavalkoisista värillisiksi. LSKGY ry järjestää vuoden aikana kolme näyttelyä; kaksi Turussa ja yhden Salossa. Juhlanäyttelyn tuomarit tulevat Ruotsista ja Englannista ja tapahtumassa järjestetään myös ensimmäinen LSKGY ry:n virallinen agilitykisa rotille. Myös marraskuussa järjestettävässä näyttelyssä on ulkomaalaisia tuomarivieraita Ruotsista. Yhdistys on aktiivinen ja esittelee toimintaansa Satakunnan eläinsuojeluyhdistyksen Lemmikki 2002- messuilla Porissa. Juhlavuoden kunniaksi Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää jäsenilleen heinäkuussa Tallinnan matkan, jonka tarkoituksena on kierrellä paikallisia eläinkauppoja. Jäsenlehti Rapina ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa.

2001

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry:n hallitus muodostuu useasta, aktiivisesta jyrsijäharrastajasta. Yhdistyksellä on erittäin hyvin toimiva hallitus ja samalla se hyötyy hallitusjäsentensä erilaisista erityisosaamisista. Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää vuoden aikana kolme näyttelyä Turussa. Perinteiseen maaliskuiseen juhlanäyttelyyn yhdistys saa vieraakseen kolme tuomaria Ruotsista ja lisäksi yhdistys järjestää ensimmäistä kertaa Suomessa tuplaluokat virallisille kesyrotille. Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry mainostaa toimintaansa esittäytymällä Zoo-Expo -messuilla. Tämä neljäpäiväinen tapahtuma on erittäin onnistunut. Jäsenlehti Rapina ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana. LSKGY ry on vuoden aikana säästänyt edellisvuoden tavoin lehden painatuskuluissa ja palkintojen hankinnoissa niin, että yhdistyksen on mahdollista panostaa erinomaista taloudellista tilaansa tulevaan juhlavuoteen.

2000

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry:n säästötoimenpiteet ovat saaneet yhdistyksen taloudellisen tilanteen vakaantumaan. Tarkoituksena on kuitenkin edelleen kohentaa yhdistyksen taloudellista tilannetta, jotta tulevina vuosina voidaan panostaa näyttelyihin ja muihin tapahtumiin entistä paremmin. LSKGY ry järjestää vuoden aikana kolme näyttelyä jotka kaikki pidetään Turussa. Yhdistys kutsuu ensimmäistä kertaa juhlanäyttelyynsä tuomarin ulkomailta. Yhdistys järjestää taas pitkästä aikaa jäsenilleen ilmaisen grillijuhlan kesällä. Jäsenlehti Rapina ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksellä on toimivat suhteet Suomen Kesyrottayhdistykseen ja Suomen Gerbiiliyhdistykseen. Vuoden lopussa Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry:n taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Yhdistys on vuoden aikana säästänyt muun muassa lehden painatuskuluissa ja palkintojen hankinnoissa.

1999

Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry on vuoden alussa taloudelliselta tilanteeltaan epävakaa. Tämän johdosta yhdistys tekee säästötoimenpiteitä. Lahjoituksia tehdään monelta taholta palkintojen muodossa, joten yhdistys säästää näin paljon rahaa. Jäsenlehti Rapina, joka on tehnyt muodonmuutoksen A5-koosta A4-kokoon, ilmestyy kolme kertaa vuoden aikana, kun numerot 2 ja 3 yhdistetään. Yhdistys kohtaa monia ongelmia vuoden aikana, muun muassa rahastonhoitaja vaihtuu kesken vuoden ja perinteinen pelkille pet-luokille tarkoitettu näyttely kesäkuussa joudutaan perumaan näytteilleasettajien puuttumisen ja tuomareiden estymisen takia. Näin ollen LSKGY ry järjestää vain kolme näyttelyä; juhlanäyttelyn Turussa, kaksi muuta Raisiossa. Yhdistys kuitenkin näyttää jo loppuvuodesta kulkevan kohti valoisampaa vuosituhatta.

1998

Turun ja Porin läänin Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää neljä näyttelyä vuoden aikana; yhden Turussa, yhden Porissa ja kaksi Raisiossa. Jäsenlehti Rapina ilmestyy edelleenkin neljä kertaa vuodessa. Vuodesta tulee erittäin raskas yhdistykselle ja sen toimihenkilöille. Hallitukseen kuuluu vain muutama henkilö, joten yhdistys tarvitsee kipeästi uusia aktiivisia ihmisiä toimintansa tukemiseen. Ensimmäistä kertaa yhdistyksen toiminta-aikana kuullaan puhuttavan sen mahdollisesta lopettamisesta. On kuitenkin ihmisiä jotka eivät halua tämän tapahtuvan. Turun ja Porin läänin Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry siirtyy nimeltään historiaan läänien poistuessa Suomen kartalta. Uudeksi nimeksi valitaan Lounais-Suomen Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry (lyhenne LSKGY ry).

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on LSKGYlogo.png

1997

Turun ja Porin läänin Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry:lle tehdään omat www-sivut. Yhdistys järjestää kuusi näyttelyä vuoden aikana ympäri Turun ja Porin lääniä. Ensimmäinen (juhlanäyttely) pidetään perinteisesti Turussa, seuraavat kaksi Raisiossa ja lisäksi vielä loppuvuodesta näyttelyt Porissa, Salossa ja Turussa. Osa näyttelyistä järjestetään muiden yhdistysten kanssa. Yhdistyksen toiminta keskittyy selkeästi näyttelyiden pitämiseen eikä muulle toiminnalle tunnu löytyvän kysyntää. Jäsenlehti Rapina ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana. Turun ja Porin läänin Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry on taloudelliselta tilanteeltaan vakaa niin, että yhdistys pystyy hyvin suoriutumaan toimintansa aiheuttamista kuluista.

1996

Turun ja Porin läänin Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry järjestää näyttelytoimintaa yhteistyössä Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten ja Länsi-Suomen Kaniharrastajien kanssa. TPLKGY pitää neljä näyttelyä; yhden Porissa, yhden Turussa, yhden Raisiossa ja yhden Salossa. Näin ollen yhdistys on aktiivisesti esillä ympäri Turun ja Porin lääniä. Jo perinteiseksi käyneet jäseniltamat puuttuvat kuitenkin tapahtumalistalta ja yhdistys poteekin hiljaiseloa näyttelyiden ulkopuolella. Jäsenlehti Rapina ilmestyy edelleen neljä kertaa vuoden aikana. Joka tapauksessa TPLKGY tarjoaa vuoden aikana jo olemassa oleville aktiivijyrsijäharrastajille hyvin organisoidut ja monipuoliset näyttelyt.

1995

Hiiriharrastajat eroavat Suomen Kesyrottayhdistyksestä ja perustavat oman yhdistyksen. Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret eivät halua alueellisia osastoja alaisuuteensa, joten hiiret poistuvat myös Turun ja Porin läänin Kesyrottakerhosta. Turun ja Porin läänin Kesyrottakerho ottaa historiallisen askeleen siirtyessään yhdistykseksi 6.2.1995 ja samalla sen viralliseksi nimeksi tulee Turun ja Porin läänin Kesyrotta- ja Gerbiiliyhdistys ry. Yhdistyksen virallinen lyhenne on TPLKGY. Yhdistys järjestää vuoden aikana neljä näyttelyä; yhden Raisiossa, yhden Salossa sekä kaksi Turussa. Raision näyttelystä kerrotaan eri tiedotusvälineissä, joten samalla yhdistyskin saa mainostettua itseään. TPLKGY järjestää jäsenilleen kerhoiltoja, grillijuhlan sekä joulujuhlan. Jäsenlehti Rapina ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana. Tietoisuus yhdistyksestä on levinnyt laajalle Turun ja Porin läänin alueella.

1994

Gerbiiliharrastajat eroavat Suomen Kesyrottayhdistyksestä perustaakseen oman lajiyhdistyksensä, Suomen Mongolian Gerbiili-yhdistyksen. Turun ja Porin läänin Kesyrottakerho toimii siis vuodesta 1994 sekä Suomen Kesyrottayhdistyksen että Suomen Mongolian Gerbiiliyhdistyksen paikallisosastona. Gerbiiliyhdistykseen kuuluvat gerbiilien lisäksi degut ja muut hyppymyyrät, joten tämän johdosta kerhon lajimäärä kasvaa. Kerho järjestää viisi näyttelyä; yhden Salossa, yhden Porissa, yhden Uudessakaupungissa sekä kaksi Turussa mukaan lukien jo perinteisen juhlanäyttelyn keväällä. Lisäksi kerho järjestää jo perinteiseksi tulleen grillijuhlan heinäkuussa ja joulujuhlan talvella. Jäsenlehti Rapina ilmestyy viisi kertaa vuoden aikana. Turun ja Porin läänin Kesyrottakerhon toimintaa pyörittää ennätyksellinen määrä aktiivisia jyrsijäharrastajia.

1993

Turun ja Porin läänin Kesyrottakerho elää aktiivisen vuoden. Jäsenmäärä on vuoden lopussa 88 henkilöä. Kerho järjestää neljä näyttelyä, ja kahdessa niistä on myös viralliset luokat. Kerho vierailee suorassa lähetyksessä Meriradiossa ja osallistuu Turun Nuorisopalatsissa järjestettäviin lemmikkieläinviikkoihin sekä Turun messukeskuksessa pidettäviin lemmikkieläinmessuihin. Lisäksi kerho on aktiivisesti antamassa itsestään infoa muiden yhdistysten näyttelyissä. Kerho järjestää jäsenilleen agilityillan, rotan omistajan koulutuspäivän, grillijuhlan, assistenttikoulutuksen, uusille jäsenille tarkoitetun illan sekä joulujuhlan. Jäsenlehti Rapina ilmestyy viisi kertaa. Turun ja Porin läänin Kesyrottakerhon toiminta vakiintuu taloudellisesti.

1992

Turun ja Porin läänin Kesyrottakerho perustetaan 16.2.1992 neljän ihmisen voimin. Kerhon alaisuuteen kuuluvia lajeja ovat kesyrotat, hiiret ja gerbiilit. Kerhon kotipaikka on Turku, mutta toimialueena on koko lääni ja se toimii Suomen Kesyrottayhdistyksen alaisuudessa paikallisosastona. Kerho alkaa julkaista jäsenlehteä, joka saa nimekseen Rapina. Kerholle tehdään logo, Turun ja Porin läänin Kesyrottakerho järjestää kesällä grillijuhlan ja talvella joulujuhlan jäsenilleen. Kerho toimii ensimmäisen vuoden täysin lahjoitusten varoin, joita saadaan eläinkaupoilta, hallituksen jäseniltä, jyrsijäharrastajilta ja muilta yksityishenkilöiltä.